I. Administrator Danych Osobowych
• Administratorem danych osobowych zbieranych przez stronę http://www.carcommerce.pl/
jest Spółka CARCOMMERCE Sp. z. o. o. al. Jana Pawła II 80 lok. C – 32, 00 – 175 Warszawa,
NIP: 5242413487, Sąd Rejonowy dla m.st. W – wy w W – wie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000086329
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować:
1. drogą elektroniczne na adres e – mail: biuro@carcommerce.pl
2. listownie na adres: al. Jana Pawła II 80 lok. C – 32, 00 – 175 Warszawa
II. Rodzaje zbieranych danych
1.[wprowadzić informacje odnośnie formularza kontaktowego] informacje
wprowadzone w formularzach,
2.[informacje o cookie] pliki cookie (tak zwane „ciasteczka”), zapisywane w urządzeniach
końcowych,
3. logi serwera WWW.
III. Serwis posiada następujące formularze:
• [opisać jakie to formularze oraz jakie dane zbierają] formularz kontaktowy,
W formularzach zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu oraz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych. –
IV. Serwis [adres strony WWW]korzysta z plików cookies.
1. Pliki cookies
(tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz ich unikalny numer.
2. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych Osobowych.
3. Pliki są cookies wykorzystywane w następujących celach:
• tworzenie statystyk, informują one w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, dzięki czemu możliwe jest ich ulepszanie,
• utrzymanie sesji Użytkownika serwisu, dzięki temu użytkownik nie musi ponownie
logować się na każdej podstronie serwisu.
[jeżeli są stosowane w innych celach to opisać]
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie zmienić
ustawienia w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na
ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
5. Wyłączenie lub zablokowanie cookies może znacznie ograniczyć funkcjonalność serwisu.
6. [sprawdzić czy dotyczy, jeżeli nie to usunąć podpunkt] Pliki cookies umieszczane w
urządzeniu końcowym, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
operatorem serwisu partnerów oraz reklamodawców.
Do góry